ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΑΦΗΣ ΣΑΚΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Η εταιρία μας ασχολείται με τιςτεχνολογίες συρραφής σάκων ανοικτού στομίου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.Συγκεκριμένα εμπορεύεται μηχανήματα ραφής, κατασκευάζει συστήματα, και αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση μηχανημάτων ραφής. Υποστηρίζει με ταχύτατο service τούς περισσότερους τύπους μηχανών.

Τύποι μηχανών ραφής χειρός

  • Μηχανές ραφής σάκων χειρός απλές.
  • Μηχανές ραφής σάκων χειρός με χαρτί κρεπέ.
  • Μηχανές ραφής χειρός για ειδικές εφαρμογές.
.


© atlastex. Design by CSS Templates For Free.Design provided by Free Website Templates.